MENÜ

ROBOTİK

AKILLI AGV ÇÖZÜMLERİ

AGV (Automated Guided Vehicle) , bir operatöre ihtiyaç duyulmadan, merkezi bir kontrol ünitesi tarafından kontrol edilerek otonom olarak çalışabilen ve taşıma işlemlerini yapabilen otomatik yönlendirmeli araçlardır.

İnsansız taşıma aracı malzemenin bir yerden bir yere ulaşılmasın sağlamaktadır.

Farklı zeminlerde çalışabilen teker ve sürücü sistemi bulunmaktadır.

Yüksek konumlama hassasiyetine ve rota belirleme kabiliyetine sahiptir. Otonom sürücüsü sayesinde güzergâhı kendi belirler ve malzemeyi istenilen yere taşır/istenilen yerden alır.

Kablosuz haberleşme sistemi ile merkeze aldığı verileri iletir.

Çok az yer kaplar, enerji harcaması azdır ve manevra kabiliyeti yüksektir.

Ağır malzemelerin tehlikesiz bir şekilde, insansız taşınmasını sağlamaktadır.

Akıllı teknolojisi sayesinde işletmenizin görünüşünü modernleştirir ve şirketinizin değerini arttırır.

7/24 çalışabilirliği ve düşük bakım maliyetinden dolayı giderlerinizde ciddi tasarruf sağlamaktadır.

AGV taşıma sistemleri, klasik taşımacılığa göre akıllı teknolojiye sahiptir. Takip ve kontrol sistemi ile işletmenizde iş akışınızın hızını ve verimliliğini arttırır.

İnsan gücü minimuma indirilir.

Güvenlik tedbirleri sayesinde taşıma sırasında yaşanan iş kazalarını ve ürün zararlarını en aza indirir.

Taşıma işlemlerinde kullanılan gereksiz alanlarınız AGV sistemi ile minimize edilir ve taşıma/depo alanları daha verimli kullanılır.

ROBOTİK

AKILLI ÇİFTLİK ÇÖZÜMLERİ

Verimli bir yemleme ineklerin sağlığı ve süt üretimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Doğru oranları, doğru miktarlarda karıştırmak ve tam olarak gerektiği zamanda vermek hayvanların sağlıklı büyümelerine ve süt üretiminin artmasına sebep olur. Hayvanların küçük porsiyonlarda ve sık beslenmesi, yem seçme olasılıklarını düşürerek her hayvan için eşit yemlenme olasılığını arttırır. Böylece hayvan sağlığı, üreme ve süt verimi arttırılmış olur.

ROBOTİK

İNSAN ETKİLEŞİMLİ ÇÖZÜMLER

Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve ihtiyaçlarına yönelik hedeflere mümkün olan en iyi şekilde cevap veren, çözüm üreten, kolaylık sağlayan insan etkileşimli ürünlerin tasarlanması.

ROBOTİK

ELEKTRONİK ÇÖZÜMLER

Elektronik donanımların üretim, kurulum ve testlerinin yapılması, Güvenlik standartlarına uygunluğunun test edilmesi için elektronik aksan kontrolü, Analog ve dijital elektronik sistemlerin üretim, bakım, onarım ve gelişiminin sağlanması, Yeni cihaz, devre ve sistemleri tasarlayıp bu teknolojilerin düzenli şekilde geliştirilmesi, Elektronik kart tasarımı, endüstriyel elektronik arıza tespiti ve çözümü, elektronik kart yazılımları, elektronik kablolama gibi elektronik alanlarda çözümlerimiz bulunmaktadır.

ROBOTİK

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Mobil cihazlarda, bilgisayarlarda ya da yazılım kullanılan farklı ortam içerisinde sistem geliştirmek, Söz konusu ortamlarda yazılım tasarlamak, Yazılım ve sistemlerin geliştirilmesini sağlamak, Yazılım ve sistemlerin tasarımından bakımına, test edilmesinden değerlendirilmesine kadar olan tüm aşamaları takip etmek ve kontrol altında tutmak, İletişim sistemlerini kurmak, Yazılımların hatasız çalışması için çözümler üretmek, İhtiyaca yönelik uygulamalar tasarlamak, Yeni uygulamalar için gerekli kodları yazmak ve düzeltmek gibi yazılım alanlarında çözümlerimiz bulunmaktadır.

ROBOTİK

MEKANİK ÇÖZÜMLER

Mekanik tasarımlarını yapmak, oluşturulan ya da geliştirilen ürünleri test etmek, 3 boyutlu modellemeler yapmak, Mekanik bakım çizelgeleri oluşturmak, Mekanik sistemlerin dizayn ve hesaplamalarını yapmak, Geliştirilen ürünlerin doğruluğunu ve sahaya uygunluğunu test etmek, Endüstriyel tasarımlar, Akış analizi, Dinamik analizi, Kafes analizi, Termal ve Statik analizler, Silikon kalıp, Ürün imalatı gibi mekanik alanlarda çözümlerimiz bulunmaktadır.

PROJE

KOSGEB

Girişimcilik Destekleri

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

İleri Girişimci Destek Programı

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Girişimcilik Destek Programı

Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Girişimcilik Eğitimi

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerleştirme Destekleri

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı, a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin, b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

Kobi Teknoyatırım- Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

İş Birliği Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Kobigel- KOBİ Gelişim Destek Programı

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

PROJE

TÜBİTAK

Ulusal Destek Programları

1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

1505- Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

1707- Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

1511- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P. (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında sunulan Ar-Ge projelerinin desteklenmesi de 1511 programının hedefleri arasındadır. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Bu program kapsamında, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

OTOMASYON

TAAHHÜT

Elektrik enerjisi ile ilgili tüm işler elektrik taahhüt işlerinin konularını oluşturur. Alçak gerilim işleri, orta gerilim işleri, zayıf akım sistemleri, elektrik tesisat kurulum işleri, servis hizmetleri, danışmanlık işleri, enerji çözümleri ve projelendirme hizmetlerinin tümünün yapımının üstlenilmesi Elektrik Taahhüt Nedir sorusunun cevabını oluşturmaktadır. Çevre güvenlik sistemleri, aydınlatma sistemleri, otomasyon sistemleri, kartlı geçiş ve turnike sistemleri, merkezi saat sistemleri, merkezi uydu sistemleri, telefon santralleri elektrik taahhüt işlerini oluşturmaktadır. Ayrıca bu listeye dağıtım, MCC ve Kompanzasyon panoları, jeneratör kurulumu, UPS tesisatları, bina otomasyonu, topraklama işleri, paratoner tesisatı, merkezi saat sistemleri, seslendirme sistemleri, yangın algılama sistemleri, OG dağıtım işleri gibi birçok iş de eklenebilir. Taahhüt ise; elektrik enerjisi ile işleyişini sağlayan tüm sistemlerin ve yapıların kurulması ve devreye alınmasının üstlenilmesidir.

SMM

SMM, bürolarının tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrole, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu Elektrik-Elektronik-Kontrol-Biyomedikal mühendisliğine yönelik mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunulmasına SMM Hizmeti denir. Bu hizmetleri gerçekleştiren kişiye de SMM denir.

 • Etüd ve Yapılabilirlik Hizmetleri
 • Proje Hizmetleri
 • Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
 • İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenleme Hizmetleri
 • Mesleki Kontrollük Hizmetleri
 • Teknik Uygulama Sorumluluğu (fenni mesuliyet)
 • Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri
 • Devreye Alma, Kontrol ve Kabul Hizmetleri
 • İşletme ve Bakım Hizmetleri
 • Danışmanlık Hizmetleri (müşavirlik hizmetleri)
 • Yapım Hizmetleri ve/veya Sorumluluğu
 • Test ve Ölçüm Hizmetleri
 • Teknik Dosya Hazırlama Hizmetleri
 • BAKIMLAR