Sanayi Mahallesi 148. Cadde No: 26, Merkez / Isparta
0246 237 02 44
info@itechrobotics.com

SMM

Proje Çizimi

Kompanzasyon

Taahhüt

Trafo Bakımı

Elektrik projesi bir yapının enerji ihtiyacını karşılayacak tüm elektrik tesisatının yürürlükte olan esas ve kanunlara uygun olarak bilgisayar ortamında tüm detaylarıyla çizilmesi işidir. Yapı kullanım amaçlarına ve ihtiyaçlarına göre aydınlatma, priz , yangın ihbar, güvenlik, seslendirme vb. gereksinimler belirlenerek yapı elektrik projeleri hazırlanır. 

Yapının statik ve mimari projeleri ne kadar önemli ise elektrik projeleri de o kadar önemlidir. Çünkü projesiz hatalı yapılacak bir elektrik tesisatı insan hayatının kaybına, iş gücü kaybına, maddi kayıplara ve zaman kaybına neden olabilir. Yapının elektrik alt yapısı ile ilgili işlemler doğru şekilde hazırlanmış bir elektrik projesine uygun olarak yapılmalıdır. Ayrıca bir yapının belediyeden ruhsat alabilmesi için elektrik projesine sahip olması zorunluluktur.

Günümüzde elektrik şebekelerinin abone güçlerinde sürekli olarak bir artış gözlemlenmektedir. Bu nedenle reaktif yükler zamanla artış gösterir ve şebekenin de güç katsayısı düşer. Kompanzasyon ise bu durumu önlemek için yapılır. Kompanzasyon yöntemleri akım ile gerilim arasındaki faz farkı en ideal olabilecek açıya getirilir ve sistemi olumsuz etkileyen reaktif güçlerin sıfıra yaklaştırılır. Böylece enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kayıpları artıran reaktif güç, olabildiğince minimum seviyede tutulur.

Bir yapının oluşturulması için imzalanması gereken pek çok sözleşme bulunmaktadır. Örneğin binanızın yangın tehlikesine karşı önlemlerin alınmış olduğunu belgeleyen yangın projesi sözleşmesi gibi. Bu sözleşmelerden biri de elektrik taahhüt sözleşmesi olarak karşımıza çıkar.

Taahhütün kelime anlamına bakacak olursa, bir işin sorumluluğun alma ve zamanında teslim etme gibi anlamlara gelmektedir. Siz de bir binanın elektrik tesisatını kurdurmak istersenizelektrik taahhüt sözleşmesini mutlaka yaptırmalısınız.

Bir elektrik şebekesinde yer alan transformatörün belirli aralıklarda bakımı yapılmazsa transformatör arıza yapabilir. Özellikle günümüzde elektriksiz kalmak çok zor bir durum. Bir şebekede yer alan transformatör arızalandığı takdirde istenilen bölgeye enerji ulaştırılamayabilir. Günümüz enterkonnekte sisteminde bir trafonun arızalanması durumunda yine de bölgeye enerji gönderebilecek durumda olsa bile her bölgede trafo bulunmaktadır ve bakımları yapılmalıdır. Özellikle santrallerde ve şalt tesislerinde bulunan transformatörlerin bakımının yapılması daha da önemlidir. Büyük güçler altında çalışan bu transformatörlerin arızalanma riski daha yüksek olduğundan bakımı sık sık yapılmakla birlikte tedbirler elden bırakılmamalıdır.

REFERANSLARIMIZ